Жолдошбек Бөтөнөев, Тарых илимдеринин кандидаты, доцент: «Совет бийлиги калктын каймактарын жок кылган экен деген ойго келдим…»

— Азыркы өлкө башчысынын чоң атасы Мусталый басмачы болгонбу? Же “аккан арыктан суу агат” дегенби… — Анда кеп башынан болсун дегендей, китептин биринчи эле томдугунда китепте белгилегенимдей,

Уландысы