Кыргызстандын жарандыгын шашылыш алгандардын көпчүлүгү резиденттерби?

Компетенттүү органдардын маалыматтары боюнча, 2022-жылы Президенттин жарлыктары менен 6413 адамга Кыргызстандын жарандыгы берилип, 600гө жакын адам жарандыгыбыздан чыгарылыптыр. Жаңыдан жарандыкты алгандардын көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан ж. б.

Уландысы