«Баткен туткунунун» дагы бир каарманы менен жолугушуу

Баткенге барган сайын Бекендин “Баткен туткуну” деген чыгармасындагы каармандар менен жолугушууга туура келет. “Зардалынын ичи түнү менен боевиктер кай жактан кол салат экен деп күтүп

Уландысы