Топтой тоголотулган өмүр баян

Жакында филология илимдеринин кандидаты Искендер Жумабаевдин “Алгачкы кыргыз прозасындагы көркөм мезгил жана мейкиндик” деген китеби жарык көрдү. Анда ортого коюлган проблема боюнча Сыдык Карачевдин “Эриксиз

Уландысы